Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui som

A TERRA MÍTICA hem actualitzat la nostra política de privacitat perquè siga conforme a la nova reglamentació, tant europea (Reglament 2016/679), com nacional (LO 3/2018). Les nostres dades de contacte, com a responsable del tractament de les dades que recaptem a través de la nostra web i dels nostres perfils en les diferents xarxes socials, són les següents:

Raó social: TERRA MÍTICA PARQUE TEMÁTICO DE BENIDORM, SA

CIF: A-53249421

Adreça: Partida El Moralet s/n, Benidorm, Alacant (Espanya)

La resta de les empreses que actuen com a “corresponsables del tractament”, tal com està previst en l’art. 26 del Reglament Europeu 2016/679:

 • AQUALANDIA, gestor del parc homònim, amb el qual compartim interessos per a la tramesa d’informació comercial per mitjans electrònics;
 • HOTEL GRAND LUXOR, gestor de l’hotel homònim, amb el qual compartim interessos per a la tramesa d’informació comercial per mitjans electrònics i, eventualment, la gestió de les estades hoteleres;
 • MUNDOMAR, gestor del parc homònim, amb el qual compartim interessos per a la tramesa d’informació comercial per mitjans electrònics;

En tots els casos, els interessats poden exercir tots els seus drets (veure infra) i/o sol·licitar simplement més informació sobre la nostra política de privacitat de dades a través d’un correu electrònic dirigit a dpo@terramiticapark.com, la nostra adreça unificada per a aquests assumptes.

Quines dades recaptem

Les dades que ens faciliten els usuaris de la nostra web, o de les diferents xarxes socials en les quals mantenim un perfil professional, poden respondre a diferents necessitats, totes identificables fàcilment en funció del context. Per exemple, si un usuari emplena un formulari de contacte i/o participa en una determinada promoció, evidentment, les seues dades seran utilitzades per a aquestes finalitats i per a mantindre’l informat, posteriorment, de les eventuals novetats relacionades amb els nostres serveis i/o la promoció oferida. En cap cas, recaptem més dades de les estrictament necessàries per al compliment de les finalitats expressades a cada moment. Generalment, sempre ens limitarem a recaptar els següents tipus de dades:

 • Identificatives: nom, cognoms, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.
 • Dades relatives a navegació o gustos: per exemple, en alguns casos, utilitzarem les dades expressades en likes o similars, per a valorar el grau d’acceptació de les nostres iniciatives. De la mateixa manera, en alguns casos, et demanarem que ens digues com ens has conegut. En tot cas, aquest tipus de dades mai seran necessàries per als casos en els quals l’usuari només navegue per la nostra web, emplene un formulari de contacte o visite els nostres perfils en xarxes socials. Sempre que les mesures tècniques ho permeten, l’usuari trobarà sempre un enllaç a la nostra política de privacitat.
 • Dades curriculars: aquestes dades s’utilitzaran exclusivament per a valorar la incorporació de diferents perfils professionals a l’entitat. En cap cas, aquestes dades s’utilitzaran per a altres finalitats, ni es comunicaran a tercers.
 • Dades contractuals: per exemple, si l’usuari contracta i/o compra en línia (el mateix val per a les eventuals contractacions telefòniques iniciades pel client), recaptarem les dades per a formalitzar el contracte de compravenda (entrades a parcs, estades en hotels o els dos serveis junts). És important recordar que l’empresa no emmagatzema les dades dels mitjans de pagament utilitzades (targetes de dèbit o crèdit), perquè aquestes són utilitzades per les passarel·les de pagament dels bancs que només ens comunicaran l’acceptació de la transacció (la realització del pagament).

Per a quines finalitats tractem/usem les dades personals

Les finalitats per a les quals recaptem les dades personals dels usuaris de la nostra web i de les xarxes socials sempre seran manifestades de manera clara i transparent. Per exemple, en el cas de formularis de contacte, les dades seran tractades exclusivament per a atendre les sol·licituds d’informació i mantindre informat a l’interessat sobre futures activitats, serveis i productes relacionats amb la seua petició. En tot cas, en qualsevol moment i sempre de forma gratuïta, l’interessat podrà exercir qualsevol dels drets previstos en la legislació vigent (veure infra), a través d’un simple correu electrònic dirigit al nostre delegat de protecció de dades: dpo@terramiticapark.com.

En els casos en els quals TERRA MÍTICA vulga utilitzar les seues dades per a més d’una finalitat, sempre recaptarà el consentiment per a cadascuna d’ella. Exemple: l’usuari quedarà lliure de prestar el seu consentiment per a la participació a una promoció d’uns serveis lligats a una determinada estacionalitat (estiu), optant (o no) per la participació a una promoció o newsletter que tinga una periodicitat diferent i/o continuada en el temps. En cap cas, l’entitat obligarà a prestar un consentiment vinculat o en bloc, els nostres usuaris sempre podran triar en qualsevol moment quina informació rebre, com i quan.

La base jurídica

Tècnicament, per “base jurídica” s’identifica com l’habilitació que ens empara en el tractament de dades personals dels nostres usuaris. Exemple: si un usuari decideix adquirir determinats serveis o productes a través de la nostra web, la base jurídica del tractament de les seues dades personals serà, evidentment, el contracte. A través d’un contracte, TERRA MÍTICA gestionarà la preparació de la comanda, la seua tramesa, rebuts, entrades, cobrament, devolucions, garanties, etc.

En altres casos, la base jurídica que habilita el tractament de les dades personals de l’usuari serà el consentiment del propi usuari. És aquest el cas del tractament de les dades curriculars de les persones que aspiren a treballar amb nosaltres.

L’usuari pot trobar el resum de les bases jurídiques que emparen el tractament de les diferents dades en la part inicial d’aquest apartat.

En cas de dubtes, com sempre, pot contactar directament amb el nostre delegat de protecció de dades, a través del correu electrònic: dpo@terramiticapark.com.

Retirada del consentiment

En els casos en els quals la base jurídica del tractament de les dades personals dels nostres usuaris haja sigut el consentiment (com en l’exemple dels currículums), el consentiment podrà ser retirat en qualsevol moment i de la manera més senzilla. Igual de fàcil que enviar-nos un CV a través d’un correu electrònic, és retirar el seu consentiment, a través de la mateixa via: un correu electrònic dirigit al nostre delegat de protecció de dades.

La retirada del consentiment, òbviament, no pot tindre efectes retroactius i entrarà en vigor en el mateix moment en el qual l’usuari ens faça arribar la seua voluntat de no consentir ja el tractament de les seues dades.

Termini de conservació

Ací indicarem durant quant de temps és intenció de TERRA MÍTICA guardar les dades personals dels usuaris dels nostres serveis en línia.

No existeix un termini de conservació uniforme, perquè els tractaments i les finalitats són diferents i variades. En tot cas, l’entitat sempre seguirà les regles següents:

 • Per a dades curriculars: el termini màxim permés serà de dos anys, des de la recepció del currículum de l’interessat. En realitat, el termini ordinari serà sempre inferior a l’any, el termini anterior és una estimació prudent ocasionada per l’estacionalitat pròpia de l’empresa. En casos de perfils professionals lligats a l’estacionalitat i a les càrregues de treball que varien al llarg de l’any, el període pot ser lleugerament superior. Per exemple, si es rep un CV el mes d’octubre, normalment, aquest quedarà custodiat per part de l’entitat fins a la finalització dels dos anys solars següents.
 • Per a dades contractuals: el termini, en aquest cas, està marcat per la legislació aplicable en matèria. Generalment, l’entitat guardarà les dades de l’usuari fins a l’eventual prescripció de les accions de responsabilitat contractual (generalment, deu anys).
 • Per a dades de contacte: el termini serà de 10 anys, comptats des de l’última interacció entre l’usuari i l’entitat. Exemple: si l’usuari sol·licita informació sobre els serveis i productes de l’entitat i se subscriu a la newsletter, l’entitat guardarà les seues dades fins que l’usuari sol·licite la baixa de la newsletter, bloquejant les dades per a destruir-les una vegada transcorregut el termini abans esmentat, per a la responsabilitat contractual.

També en aquest cas, no dubte a posar-se en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades per a conéixer els detalls de la nostra política de retenció de dades personals.

Decisions automatitzades

Per “decisions automatitzades” s’entenen aquelles decisions preses per part del responsable del tractament, sense la intervenció humana i basades en dades personals aportades per l’usuari, bé de forma manual (per exemple, emplenant un formulari), bé a través de l’estudi dels seus hàbits de navegació.

TERRA MÍTICA informa que no pren cap decisió automatitzada, a través de l’anàlisi de navegació dels seus usuaris, tant de la web, com dels perfils de les xarxes socials.

Destinataris de la informació

TERRA MÍTICA en cap cas cedeix les dades dels usuaris de la web i dels seus perfils de xarxes socials a cap empresa que no siguen les esmentades en l’apartat “Qui som”. L’entitat podrà comptar, puntualment, amb col·laboradors externs, aquestes relacions estan emparades sempre a través d’un contracte d’encàrrec del tractament.

 Drets dels interessats

TERRA MÍTICA informa sobre els drets que assisteixen als interessats. Com sempre, en cas de dubtes, pot consultar amb el nostre delegat de protecció de dades. Ací és on els interessats podran exercir els seus drets a través d’un correu electrònic dirigit a: dpo@terramiticapark.com.

Dret d’accés: l’usuari pot sol·licitar a l’entitat conéixer quina informació posseeix, tant en referència a la seua relació en línia com, eventualment, la seua relació offline. Per exemple, l’usuari pot sol·licitar accedir a les dades de la seua inscripció a una newsletter o conéixer el seu historial clínic. En tot cas, l’entitat, sol·licitarà acreditar la identitat del sol·licitant, en funció de la importància de les dades a les quals es requereix accedir. Més concretament, l’usuari té dret a conéixer:

 • Les finalitats dels tractaments de les dades personals
 • Les categories de dades incloses en els tractaments
 • Els eventuals destinataris/cessionaris de dades
 • Els terminis de conservació
 • L’existència d’un dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (l’Agència Espanyola de Protecció de Dades);

Dret de rectificació: en el cas en el qual l’entitat haguera anotat erròniament algunes dades o també en els casos en els quals l’usuari canviara totalment o parcialment les seues dades (per exemple, canviara de correu electrònic on voler rebre la nostra informació), només haurà d’enviar-nos un correu electrònic manifestant quines dades vol rectificar i com.

Dret de supressió: en aquest cas, l’interessat podrà exercir el denominat “dret a l’oblit”. L’entitat, una vegada expirats els terminis legalment previstos per a la conservació de les diferents dades que es posseeixen de l’interessat, procedirà a la seua eliminació definitiva. En tot cas, mentre no expiren els terminis esmentats, les dades objecte d’aquesta sol·licitud, seran bloquejades i no utilitzades de cap forma, més enllà de la seua mera conservació.

Dret de limitació del tractament: l’interessat podrà sol·licitar que es limite el tractament de les seues dades en els següents casos:

 • Quan es discutisca sobre l’exactitud de les dades de l’ interessat
 • Quan el tractament siga il·lícit
 • Quan l’entitat ja no necessite les dades per al compliment de les finalitats per a les quals, en el seu moment, es van recaptar les dades
 • Mentre es verifique la prevalença de l’interés legítim de l’entitat, per a l’ús de dades

Dret a la portabilitat: l’interessat pot sol·licitar una còpia de les seues dades, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Aquesta còpia pot ser enviada directament a l’interessat o a qui aquest trie, sempre que aquesta possibilitat siga tècnicament possible.

Dret d’oposició: l’interessat pot sol·licitar que l’entitat realitze tractaments de les seues dades, basant-se en l’interés legítim de l’entitat. De la mateixa manera, podrà exercir aquest dret oposant-se al tractament per a finalitats de màrqueting directe i elaboració de perfils.

Dret a no ser sotmés a decisions automatitzades: en el cas en el qual l’entitat realitzara aquest tipus d’activitats (prendre decisions automatitzades, que afectaren d’alguna manera als drets o interessos de l’interessat, sense que es realitze intervenció humana), l’interessat podrà sol·licitar, en qualsevol moment, no ser sotmés a aquestes pràctiques.

Interés legítim

Per interés legítim, entenem l’interés de Terra Mítica d’utilitzar les dades personals dels interessats per a finalitats legítimes, connexes a les finalitats inicials. Per exemple, quan recaptem dades dels clients que compren entrades, estades o els dos paquets junts, usarem aquestes dades per a la formalització del contracte, però també per a la tramesa d’informació rellevant, de caràcter comercial, relacionada amb els parcs temàtics i els hotels inclosos en l’apartat “Qui som”.

No considerem que l’interés legítim vulnere de cap forma els drets i llibertats fonamentals dels interessats els qui, d’altra banda, sempre tenen garantits tots els drets previstos en la legislació vigent, a través d’un correu electrònic dirigit al delegat de protecció de dades.

Normes de tancament

Els usuaris d’aquesta web entenen que tota la informació aportada a través de xarxes socials (post, esments, comentaris, enllaços, xat, vídeos, fotos, etc.) poden ser públics i, com a tal, utilitzats per tercers sobre els quals l’entitat no té possibilitats tècniques de restricció. Aquests tercers, sense autorització de TERRA MÍTICA, poden utilitzar aquestes dades publicades pels usuaris, amb finalitats no directament relacionades amb els interessos de l’empresa, sense que, per això, es derive autorització, concessió, consentiment o mer coneixement d’aquests fets. Per tant, els usuaris han de ser conscients d’aquest fet, connatural a l’ús de la informació publicada a través de les xarxes socials.

Totes les opinions i, en general, la informació publicada pels usuaris només representa l’opinió de qui l’aporta i no indiquen cap participació per part de la nostra empresa.

Pel que fa a la identificació dels usuaris que enllacen, comenten o realitzen post i aportacions (textos, vídeo, fotos, etc.) per part de les empreses gestores i titulars de les plataformes denominades “xarxes socials”, l’entitat no pot assegurar el respecte de la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades i remet als usuaris a les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social.

Pel que fa als continguts publicats en els espais de xarxes socials utilitzats per TERRA MÍTICA, es remet als usuaris a seguir les normes expressades anteriorment.